تماس جهت فروش و نصب لوازم جانبی خودرو 
ساعت کاری: 10 صبح تا 8 شب

  • 02144281326
  • 02144281577
کروز کنترل لیفان
دوشنبه, 03 دی 1397 15:34

نصب کروز کنترل لیفان X60

نصب کروز کنترل لیفان X60
منتشرشده در دست به آچار!
شنبه, 01 دی 1397 16:30

نصب کروز کنترل لیفان X60

نصب کروز کنترل لیفان X60
منتشرشده در دست به آچار!
نصب کروز کنترل لیفان X60 اتومات
منتشرشده در دست به آچار!

کروز کنترل لیفان ایکس 60 اتومات با سوکت فابریک و منطبق با خودرو
کروز کنترل لیفان ایکس 60 اتومات دارای لیمیتر یا محدود کننده سرعت می باشد که استفاده از آن را راحت می کند

منتشرشده در لوازم جانبی خودرو

 کروز کنترل لیفان ایکس 50 با سوکت فابریک و منطبق با خودرو 

کروز کنترل لیفان ایکس 50 دارای لیمیتر یا محدود کننده سرعت می باشد که استفاده از آن را راحت می کند

منتشرشده در لوازم جانبی خودرو

 کروز کنترل لیفان ایکس 60 و لیفان 620 با سوکت فابریک و منطبق با خودرو 

کروز کنترل لیفان ایکس 60 و لیفان 620 دارای لیمیتر یا محدود کننده سرعت می باشد که استفاده از آن را راحت می کند

منتشرشده در لوازم جانبی خودرو

کروز کنترل لیفان ایکس 60 و لیفان 620 با موتور 1600 دسته اهرمی
کروز کنترل لیفان ایکس 60 و لیفان 620 با موتور 1600 دارای لیمیتر می باشد که استفاده از کروز را راحت می کند

منتشرشده در لوازم جانبی خودرو